Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deactivation; dead; dead-end; deadbeat do češtiny


deactivation = zneškodnění (nevybuchlého střeliva), uvolnění terminálu, uvolnění, odmoření, deaktivace

dead = odumřelý, vymřelý, zemřelý, nebožtík, bez života, uschlý (list ap.), suchý (list ap.), stojatý (voda), matný (o barvě), slepý (okno), hluboký (spánek), úplný (ticho)

dead-end = bídný, bezperspektivní, chuligánský, bezvýchodný, bezvýhledný

deadbeat = povaleč, silně tlumený, povalečský, ztroskotanec, vagabund, aperiodický, příživník, vandrák


Next: deaden; deadhead; deadlight    devolution; devolve; devotee; devotion