Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad de facto do češtiny

de facto = ve skutečnosti; faktický; skutečně existující; de facto; podle skutečnosti; svrchu
government de facto = skutečná vláda; faktická vláda;

Příklady překladu slova "de facto" z webu:

De facto relationship, really.  Je to vlastně skutečný vztah.
So let's say that they do have the de facto power of a government.  Takže řekněme, že skutečně mají de facto moc jako vláda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorde luxe   dead beat   dead centre   dead horse   dead stop   dead weight   deadening   deadline