Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad daytime do češtiny

daytime = den; denní doba; denní čas; denní; ve dne
in the daytime = ve dne;

Příklady překladu slova "daytime" z webu:

During the daytime it might be possible to drive out behind a convoy.  Za bílého dne by se snad dalo vyjet za konvojem.
The men were in their normal daytime routine.  Muži měli normální denní program.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordazzle   de facto   de luxe   dead beat   dead centre   dead horse   dead stop   dead weight