Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad daylight do češtiny

daylight = denní světlo; bílý den; svítání; úsvit; rozednění; okraj; rozestup (lodí); výška jezdce (nad sedlem); osvětlit denním světlem; přirozené osvětlení; světlost etáží; otevření; denní; světlý otvor; denní osvětlení; světlá výška; sluneční světlo; světlost
diffused daylight = rozptýlené denní světlo; denní rozptýlené světlo;
natural daylight = přirozený světelný režim; přirozené denní světlo; in broad daylight = za denního světla;

Příklady překladu slova "daylight" z webu:

Daylight was definitely coming.  Definitivně nastalo roze­dnění.
The daylight was nearly gone from the sky.  Nebe potemnělo.
It was daylight in the picture again.  Na obraze byl opět den.
Not that the daylight made the scene in the courtyard look any better.  Ne, že by denní světlo zbavilo scénu na dvoře její hrůzy.
When she awoke, full daylight had returned.  Když se probudila, vrátil se už jasný den.
What difference did it make that daylight was coming?  Jaký to znamená rozdíl, že se rozednívá?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordaytime   dazzle   de facto   de luxe   dead beat   dead centre   dead horse   dead stop