Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad daybreak do češtiny

daybreak = svítání; rozbřesk; rozednění; úsvit; přísvit; rozednívání; mít snění (s otevřenýma očima)
at daybreak = při rozbřesku; za svítání; za rozbřesku;

Příklady překladu slova "daybreak" z webu:

It'll murder itself before daybreak.  Než se rozbřeskne, zabije se.
Our men will wait here until daybreak, then we'll pull up stakes.  Naši muži zde vyčkají do svítání a pak se sebereme a vypadneme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordaylight   daytime   dazzle   de facto   de luxe   dead beat   dead centre   dead horse