Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad day after do češtiny

day after = den po (6. p.); den poté, co; den co den
the day after = den poté; den po; nazítří;

Příklady překladu slova "day after" z webu:

Day after day.  Den za dnem.
And day after day we crept on eastward over the plain of ice.  Den za dnem jsme se vlekli po ledové pláni směrem na východ.
The chaplain arrived the day after the fire.  Kaplan se objevil den po požáru.
You will be leaving us the day after tomorrow.  Opustíte nás pozítří.
The catastrophe went on night after night, day after day.  Katastrofa pokračovala noc co noc, den co den.
And so he had begun to make the effort, day after day.  A tak začal dělat pokroky, den za dnem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorday room   day to day   day-to-day   daybreak   daylight   daytime   dazzle   de facto