Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dating do češtiny

dating = datování; datovaný; zastarávání; uvedení doby; datovací; datující; datující se; určování stáří; stanovení stáří; určení stáří; setkávání se (na schůzkách); randění; datování dopředu
future dating = datování dopředu; postdatování;

Příklady překladu slova "dating" z webu:

The central section is the oldest, dating back to 1900 or so.  Střední část je nejstarší, někdy z roku 1900.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordative   day after   day room   day to day   day-to-day   daybreak   daylight   daytime