Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad database do češtiny

database = databáze; databázový; soubor dat; databanka; báze dat; databázový manipulační program
distributed database = rozptýlená databáze; distribuovaná databáze;
health database = zdravotní databáze; databáze o zdraví;
navigation database = navigační databáze; navigační databáze (v palubním počítači);
related database = související databáze;

Příklady překladu slova "database" z webu:

I looked him up in our vast database.  Našel jsem si ho v naší obsáhlé databázi.
They had fingerprints of all kinds in their database.  Ve své databázi měli otisky všeho druhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordating   dative   day after   day room   day to day   day-to-day   daybreak   daylight