Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad data base do češtiny

data base = báze dat; databáze; datová základna; databanka; popis báze dat
integrated data base = integrovaná báze dat; integrovaná databáze;
data group   data item   data processing   data register   data set   database   dating   dative