Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dashboard do češtiny

dashboard = palubní deska; přístrojová deska; odkrápka kočáru; blatník; ovládací panel; čelní stěna; odkrápka; světlo přístrojové desky
padded dashboard = čalouněná přístrojová deska; přístrojová deska s měkkým obložením; přístrojová deska s měkkým obložením;

Příklady překladu slova "dashboard" z webu:

All the dashboard lights came on.  Na palubní desce se rozsvítila spousta světélek.
I put the dashboard in that one.  Do tohohle jsem montoval přístrojovou desku.
He flicked on the dashboard monitor.  Zapjal monitor na palubní des­ce.
Richards put the glasses on the dashboard and took out the garment.  Richards položil brýle na palubní desku a vyndal oděv.
A wideband radio was set in the dashboard of the car;  V palubní desce auta byla zabudovaná vysílačka;
She got him one and he punched the dashboard lighter.  Jednu mu podala, zmáčkl palubní zapalovač.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordata base   data group   data item   data processing   data register   data set   database   dating