Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad darkness do češtiny

darkness = temnota; tma; utajení; zatemnění; nejasnost; zaslepenost; tajnost; temnost; melancholie; peklo; temno; žárovka do temné komory
murky darkness = hustá tma; tma jako v rohu;
total darkness = úplná tma; hluboká tma;

Příklady překladu slova "darkness" z webu:

Darkness is ratty!  Tma je krysí!
And darkness was enough.  A bylo jí dost.
Then the darkness poured in.  Pak se tma vlila dovnitř.
Eddie peered into darkness inside.  Eddie se upřeně zahleděl do temnoty uvnitř.
Hold on and the darkness will pass.  Drž se a temnota přejde.
Then they had faded, and darkness had engulfed him.  Pak pohasly a obklopila ho temnota.
The minutes dragged slowly by and darkness fell.  Minuty se vlekly a pomalu se šeřilo.
It had been silent in its metallic darkness for some time.  Mlčky tu seděl ve své kovové tmě už hodnou dobu.
Out went all the lights again and complete darkness fell.  Všechna světla znovu pohasla a padla naprostá tma.
Very soon a grey patch came up in the darkness ahead.  Po chvilce se ve tmě před ním objevila šedivá skvrna.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordashboard   data base   data group   data item   data processing   data register   data set   database