Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dark; darken; darkened; darkening do češtiny


dark = tmavý, tmavá barva, stín, temný, zlý, zlověstný, temno, temnota, soumrak, nejasnost, nevědomost, nejistota

darken = tmavnout, zatemnit, ztmavět, potemnět (též přen.), poplést, stmívat se, zamračit se, zakalit, zakalit se, vyblednout (o památce, vzpomínce), udělat tmu, zbarvit do tmava

darkened = ztmavl, ztemnělý, potemnělý, ztmavlý, zhnědlý, ztmavělý

darkening = tmavnutí, ztemnění, ztmavnutí, zatemnění, temnicí, stínicí, zatemňování


Next: darkle; darkly; darksome; darling    deterioration; determinable; determinant