Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad daring do češtiny

daring = odvážný; odvaha; smělý; troufalý; smělost; troufalost; opovážlivost; dovolující si; chrabrý; bravurní; směle
most daring = nejodvážnější; nejsmělejší;

Příklady překladu slova "daring" z webu:

Three daring raids in open daylight.  Tři drzé nájezdy za denního světla.
That was so daring as to be foolish.  To bylo tak opovážlivé, až to bylo hloupé.
He laughed out loud, daring the gods, very content.  Hlasitě se zasmál bohům do tváře a byl náramně spokojený.
An occasional nonconformist with a daring little bow tie.  Občas někdo nekonformní s odvážným motýlkem.
He had just won the most daring gamble of his life.  Právě vyhrál nejsmělejší hru svého života.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordarkness   dashboard   data base   data group   data item   data processing   data register   data set