Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad danger do češtiny

danger = nebezpečí; nebezpečný; výstraha; výstražné znamení; ohrožení; návěst; riziko; nebezpečný prostor
cause danger = ohrozit; způsobit nebezpečí;
environmental danger = ohrožení životního pro; ohrožení životního prostředí;
fire danger = nebezpečí požáru; požární ohrožení;
in danger = v nebezpečí; ohrožený;
obvious danger = zřejmé nebezpečí;

Příklady překladu slova "danger" z webu:

Danger signal!  Signál ohrožení!
Physical danger as well.  Fyzické taky.
There's no danger yet!  Zatím nebezpečí nehrozí!
They are no danger to me.  Nijak mne neohrožují.
He knows what the danger is.  Ví přece, co jim hrozí.
There's hope as well as danger here.  Nebezpečí zde existuje, ale je zde i naděje.
It was their code word for danger — beware.  Byl to jejich kód, značící pozor - nebezpečí.
It is the tribe that is in danger now.  Je to náš kmen, který je teď v nebezpečí.
In the vaults of our hearts and brains, danger waits.  V klenbách našeho srdce a mozku číhá nebezpečí.
You'll be able to hide out, if there is danger at first?  Ty se budeš moci pro začátek někde schovat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordaring   darkness   dashboard   data base   data group   data item   data processing   data register