Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dancer do češtiny

dancer = tanečnice; tanečník; baletka; půdař; tanečnický; tanečníci
ballet dancer = baletní mistr; baletka;
go-go dancer = tanečnice v diskotéce (rytmická, erotická); tanečnice v baru (rytmická, erotická);
limbo dancer = hadí žena; hadí muž;
tightrope dancer = provazolezec; provazochodec;

Příklady překladu slova "dancer" z webu:

Lithe, like a dancer.  Pružný, jako tanečník.
Knifed by an exotic dancer.  Probodla ho nožem cizokrajná tanečnice.
The music began again, and dancers took to the floor.  Znovu se rozezněla hudba a tanečníci se znovu dali do tance.
Her body was spare, neat, the muscles like a dancer's.  Měla sporé, čisté, svalnaté tělo jako tanečnice.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



danger   daring   darkness   dashboard   data base   data group   data item   data processing