Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad damping do češtiny

damping = tlumení; tlumicí; tlumení hluku; útlum; doznívání; zmírnění; tlumivý; vlhčicí; navlhčování; zeslabení; nastavení tlumiče
absolute damping = absolutní tlumení; absolutně tlumení;
acoustic damping = akustická tlumení; tlumení zvuku;
adjustable damping = seřiditelné tlumení; adaptivní tlumení;
firm damping = tvrdé tlumení; silné tlumení;
noise damping = tlumení hluku;

Příklady překladu slova "damping" z webu:

Too much damping in the system.  V konstrukci je už příliš mnoho tlumících prvků.
We'll have to increase the damping drastically.  Budeme muset drasticky zvětšit tlumicí element.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordance   dancer   danger   daring   darkness   dashboard   data base   data group