Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad damage do češtiny

damage = poškození; zničení; škoda; poškodit; ztráta; útrata; polámat; postihnout (tělesně); náhrada škody; cena; pokazit; pošramotit; nabourat; odškodné; havárie; ničivé účinky; pojistná škoda; újma; zkazit; zničit; zranit; poškozovat (4. p.); porouchat; vada
accident damage = nehoda; nehody;
apparent damage = zjevná škoda; zjevné poškození;
assess damage = zjistit poškození; odhadnout škodu;
cause damage = způsobit škodu; natropit škodu; způsobit škody; způsobovat škodu; škodní následek nehody;

Příklady překladu slova "damage" z webu:

Damage control.  To je rozkaz.
The damage was great.  Byl obrovský.
Do not damage one.  Nepoškoď nějaký.
We suffered some damage in there.  Jsou nějak poškozená.
There was no critical damage to the aircraft.  Na letounu nebylo žádné kritické poškození.
As you can see, the damage was quite extensive.  Jak vidíte, poškození bylo rozsáhlé.
I don't believe we had to damage the craft in taking it.  Věřím, že jsme toptéru při přepadu ani nepoškodili.
On our first sea trials, we had damage from this.  Při prvních pokusech na moři se poškodilo.
We'll pull and shove now, and worry about damage later.  Teď budeme tahat a strkat a se škodou si budem lámat hlavu pozďějc.
I've got some ideas, all in the category of damage control.  Mám určité představy, všechny v kategorii zabránění škodám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordamages   damming   dampener   damper   damping   dance   dancer   danger