Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cutting do češtiny

cutting = řez (2. p.); výstřižek; ústřižek; střih obrazu; ostrý (vítr, bolest ap.); řezný; brázdění; výkop (též zeminy); průkop; řezání; braní třísky; tříska; vzorek; řízek (rostliny); krájení; sekání; usekávání; střihání; vystřihování; broušení (skla); odřezek
bud cutting = řízek s očkem; vyříznuté očko;
concrete cutting = demolice betonu; řezání betonu;
decorative cutting = vybrušování; kuličské broušení;
diamond cutting = broušení diamantů; řezání diamantem;
file cutting = vysekávání pilníků; probírka;

Příklady překladu slova "cutting" z webu:

Cutting loose again at the critical moment.  V kritickém okamžiku se znovu odpoutat.
And cutting babies out of peopleyuck, again.  A vyřezávat děti z ženskejch - to je taky fujtajbl.
And that's cutting my own hand off.  Ať tratím!
But she wasn't cutting them.  Ale nepořezala si je.
Mike, why are you cutting me out of the action?  Miku, proč mě z té akce vypouštíš?
Then the doors clicked together, cutting off the view.  Pak dveře s cvaknutím dolehly a odřízly jim výhled.
There was a date on the cutting and a date on one of the photographs.  Bylo na něm datum, stejně jako na jedné fotografii.
He wasn't sure how you actually went about cutting a throat.  Sám si vlastně ani nebyl jistý, jak se takový krk podřezává.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcutting edge   cutting machine   cutting pliers   cuttings   cyanide   cycle   cyclone   cylinder