Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cutout do češtiny

cutout = vystřihovánky; škrt (v textu); vypínač (samočinný); vypínací pojistka; přerušovač; komutátor; zařízení pro vypouštění výfukových plynů; dobytče oddělené od stáda; prostředník; spojka; odpojovač; výřez (v karoserii); vybrání (v karoserii); vyjmutá část
lamp cutout = prostor pro světlo; vybrání pro světlo;

Příklady překladu slova "cutout" z webu:

They must have disturbed the cutout chip.  Museli něco provést s tím sestřihovým čipem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcutter   cutting   cutting edge   cutting machine   cutting pliers   cuttings   cyanide   cycle