Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cutlet; cutover; cuts; cutting-off do češtiny


cutlet = kotleta, karbanátek, kroketa, kus (masa), kotletový

cutover = mýtina, přepnutí, pokácený les, vytěžená plocha, přechod

cuts = odštěpky horniny, škrty (v ekonomice), odřezává, řeže, seká

cutting-off = odstřihování, upichování, vypínání, přerušování, zastavování, přetrhávání (proudu), uzavírání (přívodu), prořezání, odseknutí, odstřihnutí, upíchnutí, odříznutí


Next: cyan; cyclic; cyclical; cycling    descend; descendant; describe; descry