Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cut-off do češtiny

cut-off = určitý; hranice; namátkový; zkrat; odřezek; odstřižek; odříznutí; odstřihnutí; nůžky; hrana kovací zápustky; zastavení; vypnutí; přerušení; upíchnutí; ostruha; zahloubená pata; styčná linie; průpich; stírací hrana; odřazení; odstavení; doregulování
magazine cut-off = zádržka náboje v zásobníku; zařízení zabudované do pouzder závěru;
search cut-off = přerušení vyhledávání; ukončení vyhledávání;
cut-out   cutlass   cutoff   cutout   cutter   cutting   cutting edge   cutting machine