Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad customs do češtiny

customs = celní; zvyky; celnice
exporting customs = exportní zvyklosti; vývozní zvyklosti;
local customs = místní zvyklosti; místní obyčeje; tamní zvyky;
market customs = trhové zvyklosti; tržní zvyklosti; tržní uzance; obchodní zvyklosti; obchodní uzance; tržní uzance;

Příklady překladu slova "customs" z webu:

Customs differ, but the meaning's the same.  Zvyky jsou různé, ale smysl je stejný.
The customs man is laughing;  Celník se směje;
Their marriage customs are as follows:  Jejich svatební obyčeje jsou následovné:
There were no customs outwardbound.  S celníky nebyly žádné problémy.
Shannon looked at the customs man.  Shannon se podíval na celníka.
He rose slowly and the customs officials signed us over to the police.  Pomalu se zvednul a celníci nás předali policii.
It was when he got to customs that the trouble started.  Problémy začaly na celnici.
To survive here you must live according to our customs .  Chceteli tady přežít, musíte žít podle našich zvyklostí...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



cut out   cut-off   cut-out   cutlass   cutoff   cutout   cutter   cutting