Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad customization; cut; cut-and-dried; cut-and-dry do češtiny


customization = přizpůsobení systému potřebám uživatele, zákaznické úpravy, ladění, úprava podle představ zákazníka, zlepšení vlastností, úprava dle představ zákaz

cut = sekat, řez, oříznutý, krájet, stříhat, brousit (sklo), štípat (dříví), snížit (ceny), uříznout, uříznout si, oříznout, říznutí

cut-and-dried = definitivní, provedený podle plánu, ustálený, šablonovitý, rutinní, standardní


Next: cut-and-thrust; cut-away; cut-in; cut-rate    derating; derelict; dereliction; deride