Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad customary do češtiny

customary = obvyklý; zvykový; běžný; obligátní; obyčejný; uzuální; zvykové právo
it is customary = je obvyklé;

Příklady překladu slova "customary" z webu:

Their customary defiance was a wilted flower.  Z jejich obvyklé vzpurnosti teď byla zvadlá květina.
Martinez was the customary processing facility.  Martinez bylo obvyklé místo, kde se věci vyřizovaly.
Hank offered him his customary sneer.  Hank mu však odpověděl svým obvyklým úšklebkem.
Mallory retired with his basket to his customary seat in the library.  Mallory se uchýlil s poštou na své obvyklé místo v knihovně.
She was allowed off the tier at the customary 8:  Opustit patro měla povoleno jako obvykle ráno v 8.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcustomer   customers   customs   cut out   cut-off   cut-out   cutlass   cutoff