Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad custom do češtiny

custom = zvyk; uživatelský; zvyklost; zákazníci; obyčej; zakázkový (US); zákaznický; uzance; klientela; zákaznictvo; přízeň (zákaznická, obch.); celní poplatky; celní prohlídka; automobil na zakázku; mrav; úzus; návyk; celnice; zvláštní (výbava); clo; obvyklost
by custom = na základě; podle zvyku; na základě zvyku;
packaging custom = balení na zakázku; obalová služba;
standing custom = dosavadní zvyk; nynější zvyk; be based upon custom = být založen na obyčeji; pro jednou nebude tak zle;

Příklady překladu slova "custom" z webu:

Custom hatamoto ask favor, sometimes.  Zvyk hatamoto žádá laskavost, někdy.
Silly custom but do you?  Je to legrační tradice, ale máte ho?
But your custom condones murder.  Ale vaše zvyklosti vraždu omlouvají.
Those racks are custom made.  Tyhle pytle si někdo musel objednat.
This had been his custom ever since he was fifteen.  To patřilo k jeho zvyklostem od patnácti let.
I have heard of the custom but it slipped my mind.  Slyšel jsem o tom, ale vypadlo mi to z paměti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



custom house   customary   customer   customers   customs   cut out   cut-off   cut-out