Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad custody do češtiny

custody = opatrování; péče; vazba (soudní); poručnictví; vyšetřovací vazba; úschova; správa; soudní vazba; střežení; úschova cenných papírů; dozor; dohled; ochrana; předběžné zadržení; poručenství; opatrovnictví; zvyk
in custody = v opatrování; ve vazbě;
preventive custody = ochranná vazba; preventivní vazba; předběžné zadržení; committal to custody = uvalení vazby;
take into custody = zatknout; remand sb. in custody = vzít koho do vyšetřovací vazby;

Příklady překladu slova "custody" z webu:

Custody has its responsibilities, she had written.  Péče o dítě znamená zodpovědnost, napsala.
The custody of police.  Policejní doprovod.
But the custody business was over, right?  Ale tahanice se soudem už skončily, ne?
He was in custody now, and so far had said nothing.  Teď byl ve vazbě a nechtěl se k ničemu přiznat.
And his specialty was custody law.  A specializoval se na právo výchovy dětí.
He was not in our custody when he took off.  Nebyl u nás ve vazbě, když utekl.
You didn't have to sign a custody order.  Neměl jste podepisovat příkaz k té vazbě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcustom   custom house   customary   customer   customers   customs   cut out   cut-off