Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad curve do češtiny

curve = zatáčka; křivka; zakřivit; kroutit se; zkroutit; zatáčet se; zakřivení; ohyb; křivítko (geom.); oblouk; opsat křivku; kroutit; křivit; ohnout; zkřivit; ohnout se; ohýbat; směrový oblouk; ohnutí; průběh; ohyb silnice; křivkový; prohnutí; kulaté závorky
algebraic curve = křivka algebraická; algebraická křivka;
ballistic curve = křivka balistická; balistická křivka;
Bezier curve = Bézierova křivka; Beziérova křivka;
characteristic curve = charakteristická křivka; charakteristika; grafová křivka;

Příklady překladu slova "curve" z webu:

Curve of concrete.  Betonové obliny.
A curve of greenish light, broken cursive hanging in the dark.  Uprostřed temnoty se objevilo malé zelené světlo.
The noise curve was surprisingly low.  Křivka hlučnosti byla překvapivě nízká.
He had another curve in his arsenal.  Měl ve svém arzenálu jiné toče­ňáky.
Reba felt a gentle curve in the road.  Reba ucítila, jak cesta lehce zatáčí.
He led her around a curve of rock toward the light source.  Vedl ji podél křivky skály ve směru, odkud přicházelo světlo.
The hull of this ship has to curve away.  Tahle loď přece není nekonečná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcushion   cushioning   custody   custom   custom house   customary   customer   customers