Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad curtains do češtiny

curtains = záclony (pl.); opony; draperie; šavle
draw the curtains = stáhnout záclony;

Příklady překladu slova "curtains" z webu:

Curtains tore away.  Záclonky se urvaly.
The curtains parted.  Máte pravdu, prosím za prominutí.
There were curtains of flowered chintz.  Závěsy z květovaného kartounu.
He parted the curtains carefully, a thumbwide gap, and peered out.  Opatrně rozhrnul závěsy, jenom tak na šířku palce, a vykoukl ven.
Aahz was quietly drawing the curtains over the door.  Aahz potichu stahoval závěs na dveřích.
Maybe you could hang some café curtains in there.  V tom případě si sem pověste nějaké závěsy.
Mariko got into her litter, leaving the curtains partially open.  Mariko nasedla do svých nosítek, ale nechala záclonu trochu odhrnutou.
I looked at the chart, then closed the curtains and stepped back.  Pohlédl jsem na mapu, pak jsem zatáhl závěsy a udělal krok zpět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcurtsy   curvature   curve   cushion   cushioning   custody   custom   custom house