Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad curse do češtiny

curse = prokletí; proklínání; klení; proklínat; zatracovat; rouhání; klít; rouhat se; zatracení; zlý osud; neštěstí; dát do klatby; proklít; zaklení; zaklít; zatratit; zlořečit; kletba; hubovat na (4. p.); zlořečení; zlořečenství; nadávka; nadávat; proklínal
lay sb. under a curse = zatratit;

Příklady překladu slova "curse" z webu:

Curse them and crush them!  Sakra, zatraceně!
God curse you.  Bůh tě zatrať.
It's the curse of the devil.  Stejně je to ďáblův výmysl.
Where are you, curse you?  Zloději vraždí tvého pána!
It is becoming the curse of my homeland.  V mé domovině se z toho stává úplné prokletí.
We can legally drink, smoke, curse and chase girls.  Můžeme zcela legálně pít, kouřit, mluvit sprostě a běhat za ženskýma.
He grinned and that took the curse off everything.  Zazubil se a tím smazal veškeré ostří.
Been too busy trying to get this curse removed.  Měl jsem moc starostí se svým prokletím.
After tonight, both would be free of the curse of invisibility.  Po dnešní noci bude z obojího sňata kletba neviditelnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcursor   curtain   curtains   curtsy   curvature   curve   cushion   cushioning