Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad currish; cursed; cursive; curtail do češtiny


currish = zparchantělý (pes), vrčivý, kousavý, zlý, podlý

cursed = prokletý, hromský, zatracený, proklatý, mizerný, zlý, hádavý, být postižen, jedovatý

cursive = plynulý, plynný, kurziva, rukopisné písmo, ležaté písmo, kurzíva, psaný kurzívou, italika, kurentka

curtail = odříznout, odstřihnout, zastřihnout, omezit, snížit, oklestit, zmenšit, zbavit, připravit, seškrtat, voluta, ořezat


Next: curtailing; curtailment; curtsey; curvaceous    depravation; deprave; depraved; depravity