Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad current do češtiny

current = aktuální; nynější; proud; současný; běžný; proudění; směr; tendence; tah; naklonění; sklon; nejnovější (číslo časopisu ap.); tento; obvyklý; proudový (elektr.); běh (přen.); stávající; obecný; v oběhu; platný; poslední; tok; nebýt nic platný; existující
account current = běžný účet; kontokorent;
active current = wattový proud; činný proud;
actual current = skutečný proud; účinný proud;
actuating current = budicí proud; vybavovací proud;
air current = proud vzduchu; větrný proud; proudění vzduchu;

Příklady překladu slova "current" z webu:

Current market rate is around ten, ten and a half.  Běžný tržní úrok se pohybuje okolo deseti, deseti a půl procenta.
Maintain current altitude.  Udržujte současnou výšku.
We'll need current ones.  Potřebujeme nové, pro každý účet.
That was his current mission.  Ten byl jeho nynějším úkolem.
And which is your current poison?  A ty se momentálně trávíš čím?
That brings us to your current problem.  Tím se dostáváme k tvýmu nynějšímu problému.
What would she buy in the current market?  Co by si asi tak na současném trhu pořídil?
That was because the speed of its current had slowed.  To proto, že se zpomalila rychlost toku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcurrent collector   current setting   current transformer   curry   curse   cursor   curtain   curtains