Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad curious do češtiny

curious = zvědavý; zvláštní; nezvyklý; nepochopitelný; podivný; všetečný; zvídavý; pečlivý; úzkostlivě přesný; divný; úzkostně; kuriózní; zvědavě

Příklady překladu slova "curious" z webu:

Curious eh?  Zvláštní, co?
A curious noise began.  Ozval se zvláštní zvuk.
Again the curious smile.  Znovu ten zvláštní úsměv.
It was a curious feeling.  Byl to zvláštní pocit.
Well, that is the curious part of it.  To je právě dost divné.
Cantor's face took on a curious expression.  Cantor se zatvářil velice divně.
If so, it made for a curious cycle.  Jestli ano, tak je to podivný kruh.
That memory led me to ponder a curious point:  Tahle vzpomínka mě přivedla k zajímavé úvaze.
The calm face looked down on him with curious longing.  Klidná tvář na něj shlížela s všetečnou touhou.
There is a fortress of great antiquity there, a curious place.  Je tam velice stará pevnost, je to zvláštní místo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcurrant   currency   current   current collector   current setting   current transformer   curry   curse