Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cumulative; cumulus; cunning; cup do češtiny


cumulative = narůstající, souhrnný, zvětšující se, rostoucí, součtový, úhrnný, hromadný, celkový, nahromaděný, souborný, kumulovaný

cumulus = nakupení, hromada, kumulus (meteor.), kupa, kupovitý oblak, kupovitý mrak, babka

cunning = prohnanost, prohnaný, zchytralý, šikovný, obratný, mazanost, úskočnost, vychytralý, zchytralost, dovedný, dovednost, vynalézavý


Next: cupel; cupful; cupola; cupping    deodorization; deodorize; deoxidation