Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cumbersome; cumbrous; cumulate; cumulation do češtiny


cumbersome = těžkopádný, neskladný, nemotorný, nepohodlný, obtížný, překážející

cumbrous = neskladný, nešikovný, nemotorný, nepohodlný, překážející, neschůdný

cumulate = hromadit se, kumulovat, nahromaděný, nakupený, narůstat, rozmnožit, nahromadit, nakupit, kupit

cumulation = nakupení, kumulace, kumulativní vydání, hromadění, kupení


Next: cumulative; cumulus; cunning; cup    denunciation; denunciative; deny; deodorant