Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cultivate; cultivated; cultivator; cumber do češtiny


cultivate = obdělávat půdu, šlechtit, pěstovat, věnovat péči, obdělávat, podporovat rozvoj, rozvíjet, vyhledávat styky, vzdělávat, zušlechtit, zpracovat, vzdělat

cultivated = vypěstovaný, pěstěný, vzdělaný, civilizovaný, zjemnělý, obdělaný, obdělávaný

cultivator = pěstitel, kultivátor, pluh, kypřič, obdělávatel půdy, hospodář, rolnictví, okopávačka


Next: cumbersome; cumbrous; cumulate; cumulation    denticulation; dentist; denudation; denude