Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad culmination; culpable; cult; cultivable do češtiny


culmination = vrchol, nejvyšší bod, kulminace (kulminační bod), vyvrcholení, oblast vyvýšení

culpable = provinivší se, vinný, zasluhující trest, zaviněný, trestný, vinen

cult = uctívání, idol, předmět uctívání, sekta, kultovní

cultivable = schopný obdělání, kultivovatelný, orný, pěstovatelný, vzdělatelný


Next: cultivate; cultivated; cultivator; cumber    denseness; densification; dent; dentate