Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad culling; culm; culminate; culminating do češtiny


culling = odpad, odstraňování, třídící, sbírající, vybírání, přebírání, třídění, toulavá seč

culm = mour, drobné černé uhlí, kulm (geol.), stéblo, antracitový prach, antracitový mour, stonek

culminate = kulminovat, dosáhnout vrcholu, vyvrcholit, završit, dovést ke konci, procházet poledníkem, vy vrcholit

culminating = kulminační, vrcholový, vrcholení, vrcholící, vrcholný


Next: culmination; culpable; cult; cultivable    denotative; denote; denounce; denouncement