Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cubic do češtiny

cubic = krychlový; kubický; třetího stupně; trojrozměrný; kubika; rovnice třetího stupně; kubistická malba; prostorový; krychlovitý; kostkový; kubický kamenec
nitre cubic = dusičnan sodný; chilský ledek;

Příklady překladu slova "cubic" z webu:

It was a cubic grey box, just over a foot on a side.  Měla tvar krychle o straně něco přes třicet centimetrů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcubicle   cullet   cultivation   culture   culvert   cup of tea   cupboard   curb weight