Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crying do češtiny

crying = plačící; křičící; pláč; naléhavý; neodkladný; do nebe volající; brekot; brek; brečící; kryoterapie
be crying = plakat; křičet;

Příklady překladu slova "crying" z webu:

Crying real tizz.  A brečí.
The crying softened.  Pláč se ztišil.
He was crying because of the pain.  Plakal bolestí.
He had been crying again.  Opět plakal.
He had to stop crying and think of something.  Měl by přestat plakat a něco vymyslet.
The father and brother began crying also.  Otec a bratr rovněž propukli v pláč.
The contents of the keystone are crying out to us.  Obsah základního kamene na nás křičí.
Too late now, though, and no use crying over spilled water.  Příliš pozdě teď plakat nad rozlitou vodou.
It's a zoo down there, people screaming and crying all the time.  Je tam hotový cirkus, lidi tam jen naříkají a pláčou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrystal   crystallization   cubic   cubicle   cullet   cultivation   culture   culvert