Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crudeness; cruel; crumb; crumble do češtiny


crudeness = surový stav, hrubost, neotesanost, obhroublost, venkovanství, provinciálnost, nevkus, neznalost, nepřikrášlenost, neumělost, nehotovost, humpoláctví

cruel = surový, nelidský, ukrutný, hrozně, strašně, brutální, hrozný, strašný

crumb = střídka, drobet, špetka, strouhanka, nadrobit, obalit strouhankou, drobeček, střída, breberka, veš, mizera, lump


Next: crumbly; crummy; crump; crumpet    deluge; delusion; delve; demarcate