Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crucial do češtiny

crucial = rozhodující; velmi důležitý; rozhodný; kritický; křížový; klíčový; zásadní; osudový; vynikající; základní problém

Příklady překladu slova "crucial" z webu:

The crucial question was:  Kardinální otázka zněla:
Now came the crucial test:  Po tom všem přišla rozhodující zkouška:
He cannot remain silent if he has crucial information.  Nebude smět mlčet, máli nějakou rozhodující informaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrucial moment   crucible   cruelty   cruise   cruiser   cruising   crusher   crutch