Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crowned; crowning; crucify; crude do češtiny


crowned = královský, opatřený korunkou, opatřený korunou, klenutý, korunován, vypouklý

crowning = korunuje, krajní, nesmírný, dokonalý, svrchovaný, stadium porodu, vypouklé opracování, vypouklost, bombírování, dovršující, korunování, vypuklost

crucify = pronásledovat, pranýřovat, uvázat ke kříži, usmrtit, týrat, trápit, zostudit, očernit, umrtvit


Next: crudeness; cruel; crumb; crumble    delivering; delouse; deltoid; delude