Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crowding do češtiny

crowding = zhušťování; zaplňující; nakupení; nával; cpoucí; cpoucí se; shlukování; stěsnání; zhuštění dat; vměstnání; nacpávání; mačkání; tlačení; zhuštění; efekt vytěsnění
data crowding = komprese dat; zhušťování dat;
shovel crowding = nabírání lopatou; rýpání lopatou; záběr lopaty (rýpadla);

Příklady překladu slova "crowding" z webu:

The crowding bushes clutch like hands.  Přerostlé keře mě chytají jako ruce.
Ralphie was crowding against him, almost forcing him off the path.  Ralphie se na něho mačkal, skoro ho vytlačoval ze stezky.
The dusei moaned, crowding into the corner.  Dusei kňučeli a tlačili se do rohu.
They went into it, crowding into the small area.  Nastoupili, natěsnaní v malém prostoru.
The lobby was filling up, policemen crowding up to see.  Hala se plnila, zvědaví policisté se shromažďovali, aby byli u toho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrown   crucial   crucial moment   crucible   cruelty   cruise   cruiser   cruising