Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crowd do češtiny

crowd = zástup; dav; houf; velké množství; mačkat se; hemžit se; shlukovat se; tísnit se; tlačit se; nacpat; zaplnit; naplnit; přecpat; parta; moře (čeho); množství (velké); tlačenice; nacpat se; stísnit; stísnit se; tlačit; vtlačit; vtlačit se; cpát; cpát se
black-tie crowd = elegantní společnost; vyšší kruhy; lidé ve smokinku; among the crowd = v zástupu;

Příklady překladu slova "crowd" z webu:

The crowd fell back.  Lidé couvli.
A small crowd watched.  Malý hlouček přihlížel.
There was a crowd of people following us.  Spatřil jsem dav lidí, který nás sledoval.
It is fitting, the crowd responded.  Je to správné, potvrdil dav.
He was not in the crowd at the exit.  Nebyl ani v davu u východu.
They made their way through the crowd to the door.  Prodrali se davem ke dveřím.
She took another careful look at the crowd in the square.  No, ani ne...
The big black van came through the gawking crowd and stopped.  Velká černá dodávka projela davem čumilů a zastavila se.
He glanced at the bobbins and then at the crowd of monks.  LuTze se podíval na označenou cívku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrowding   crown   crucial   crucial moment   crucible   cruelty   cruise   cruiser