Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad croup; crow; crowded; crowfoot do češtiny


croup = zadek (zejména koně), kříž (koně), krup (med.), difterický krup, záď koně

crow = páčidlo, sochor, páka, kokrhání, výskání (o děcku), kokrhat, výskat (o děcku), jásat, vítězný pokřik, jásot, negr, čerň s fialovým nádechem

crowded = nabitý, natěsnaný, přeplněný, vtlačený, vtěsnaný, nacpaný, plný lidí, hustý, pestrý, bohatý, přehoustlý, s hustým provozem


Next: crowned; crowning; crucify; crude    deliverable; deliverance; deliverer