Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crosswise; crotch; crotchet; crouch do češtiny


crosswise = křížem, šejdrem, příčný, křížový, příčně, křížem krážem, přespříč, křížově

crotch = rozkrok, cvikl, rozsocha, rozštípnout do tvaru vidlice, dvoják, strom dvoják, rozkrokový, rozštěp

crotchet = čtvrťová nota, utkvělá myšlenka, mánie, vrtoch, podivnůstka, ztřeštěný nápad, chirurgický háček, střeštěný nápad, čtvrtka, rozsocha


Next: croup; crow; crowded; crowfoot    deliquescence; deliquescent; deliver