Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crossing do češtiny

crossing = křižovatka; kříž; přecházející; cesta přes (4. p.); plavba přes (4. p.); křížení; přechod; průsečík; křížová klenba; přeplavba; přejezd; škrt; přeškrtnutí; plavba; přelet; protínání; srdcovka; zkřížení; silniční křižovatka; křižování; křižující se
border crossing = hraniční přechod; přechod státní hranice;
elevated crossing = mimoúrovňová křižovatka; nadjezd;
grade crossing = úrovňový přejezd (železniční); železniční přejezd; úrovňový železniční přejezd; úrovňové křížení se železnicí;

Příklady překladu slova "crossing" z webu:

Crossing the great hall he has no need of light.  Nepotřebuje žádné světlo, aby přešel sálem.
The crossing is clear.  Místo překročení je bezpečné.
Bilbo was crossing the floor of the hall.  Bilbo mířil napříč síní.
It's not like crossing a bridge.  To není jako přejít most.
All the tunnels were the same, crossing and recrossing.  Všechny chodby byly stejné, znovu a znovu se křížily.
His legs were shaking and he fell several times crossing the yard.  Nohy se mu třásly a cestou po zahradě několikrát upadl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrossover   crossrail   crosstalk   crowd   crowding   crown   crucial   crucial moment