Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crossed do češtiny

crossed = zkřížený; křížil se; anulovaný; škrtl; přeškrtnutý; označený křížem; křížený; křižovaný šek
keep one's fingers crossed = držet palec;

Příklady překladu slova "crossed" z webu:

They crossed the lobby.  Prošli halou.
The idea crossed my mind.  To mě také napadlo.
Her eyes almost crossed with excitement.  Rozčilením téměř šilhala.
They got up and crossed the room.  Vstali a přešli místnost.
He took a step and crossed the threshold.  Tam, kde jsme se narodili.
He let the curtain drop and crossed to the bed.  Nechal závěs spadnout a přešel k posteli.
Mitch sank into the worn seat and crossed his legs.  Mitch se zabořil do opotřebovaného sedadla a zkřížil nohy.
She sat on her butt with her legs crossed in front of her.  Posadila se se zkříženýma nohama.
Curtis blinked - that possibility seemed not to have crossed his mind.  Curtis zamrkal zdálo se, že tato možnost ho nenapadla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcrossing   crossover   crossrail   crosstalk   crowd   crowding   crown   crucial