Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad crosscheck; crosscut; crosshatch; crossly do češtiny


crosscheck = prověřit, zkontrolovat, prověřování, křížová kontrola, vzájemná kontrola, kontrola, přezkoumání

crosscut = příčná spojka, zkratka, průřez, příčný řez, překop, v procházet napříč, procházet napříč, prorážka, pila

crosshatch = mřížkovat, šrafovat, šrafování křížem, mřížkování, mřížka, vyšrafovat, šrafování, šrafovací, křížový

crossly = podrážděně, napříč, rozhněvaně, naštvaně, rozzlobeně, rozčileně


Next: crosspatch; crossroad; crosswalk; crossways    delicatessen; delicious; delimit; delimitation