Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cross do češtiny

cross = kříž (též přen.); křižovat; křížit se; zkřížený; cross; podrážděný; křížek; kříženec; křížení; křížit; pokřižovat; požehnat; přejít; přeběhnout; rozzlobený; protínat se; přeškrtnout; škrtnout; zkřížit; přejdi!; přejděte!; přejet; přeplout; překročit
hooked cross = hákový kříž; svastika;
warning cross = výstražný kříž; výstražný signál;

Příklady překladu slova "cross" z webu:

Cross to the music.  Zpátky k hudbě.
We cross here.  Tady vystoupíme.
How to cross the moats?  Jak překonat vodní příkopy?
He had no cross himself.  On sám kříž neměl.
Now he had to cross the desert.  Teď musí přejít poušť.
He looked down at the cross in his hand.  Podíval se na kříž v ruce.
He made the sign of the cross over her.  Udělal nad ní znamení kříže.
The priest made the sign of the cross and left.  Kněz se pokřižoval a odešel.
Involuntarily he had made the sign of the cross against her evil.  Mimoděk se před tou zlobou pokřižoval.
It would be as well, perhaps, for you to cross it.  Bude jistě dobře, když mi dáte křížený šek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcross member   cross section   cross-brace   cross-link   cross-section   crossed   crossing   crossover